ابزار صنعتی عزیزیان

واردات, تهیه و توزیع ابزارالات صنعتی
تراشکاری , ایمنی , جوش و برش